Vita Texla Chow Chows

korthaar Chow Chows op het eiland Texel


Vita Texla Irene × Koperrood Flying Tiger

Vita Texla O-nest, geboren op 11 juni 2012
Omar 9,5 weken oud:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 7 weken oud:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 5 weken oud:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 4 weken oud korthaar reu en teefje:
O-nest, 11 juni 2012
de pups 4 weken oud langhaar reuen:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 3 weken oud:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 1 week oud:
O-nest, 11 juni 2012
O-nest, 11 juni 2012
de pups 1 dag oud:
O-nest, 11 juni 2012
vita-texla logo texel


         volgende pagina: N-nest 3-6-2011